top of page
KULINAS PERSONVERNERKLÆRING

 

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med norsk rett etter personopplysningsloven og ekomloven. Det vil også si i tråd med EU’s personvernforordning 2016/679 (GDPR) ettersom denne er inkorporert i personopplysningsloven og derfor gjelder som norsk lov, jf. personopplysningsloven § 1. 

 

Det stilles en rekke krav til behandling av personopplysninger. Overordnet sett må alle personopplysninger behandles lovlig, rettferdig og åpent med hensyn til den som har registrert personopplysningene, jf. GDPR art. 5 (1a).

 

Vi gjør alt vi kan for å leve opp til disse kravene. Vi ønsker det skal være enkelt for deg å ha overblikk over vår behandling av dine personopplysninger. Vårt mål er at du til enhver tid stoler på oss. I denne personvernerklæringen får du derfor et overblikk over hvordan vi behandler dine opplysninger, og hvilke rettigheter du har som bruker i denne forbindelse. 

 

Etter GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a, jf. GDPR art. 7, må vi ha ditt samtykke for å kunne innsamle og benytte dine opplysninger på lovlig vis. Det er derfor viktig du leser denne personvernerklæringen nøye. 

 

Ved å aksepterer denne personvernerklæringen, samtykker du til at vi kan innsamle og oppbevare dine personopplysninger. Hva dette innebærer, utdypes i punktene under.  

1. Partene, definisjoner, beskrivelse av tjenestene og oppdateringer

Kulina er eid av Kulina AS (vi, oss, vår, våre eller Kulina) som er et registrert selskap i Norge med organisasjonsnummer 926 351 605 og med forretningsadresse på Steinkjellergaten 18, 5003 Bergen. Kulina AS er “behandlingsansvarlig”, jf. GDPR art. 4 nr. 7. 

 

Bak Kulina står fem gründere: Henrik Hvashøj er styreleder og daglig leder. Didrik F. Tranvåg, Stian G. Gjerløw og Jon E. Haraldsvik er styremedlemmer og dataingeniører.  Martin Steffensen er styremedlem. 

 

Når kunden (du eller deg) bruker Tjenestene, er det basert på en avtale mellom deg og oss som består av ditt samtykke til i) Kulinas vilkår (som du kan lese her), ii) denne personvernerklæringen (Personvernerklæringen) og iii) vår bruk av informasjonskapsler/cookies, jf. pkt 11. Dette betegnes samlet sett som Avtalen. Den gjelder både bruk av Kulinas app og hjemmeside. 

 

Kunden refererer til både juridiske og fysiske personer. Er Kunden en juridisk person, er Kunden fullt ut ansvarlig for at de enkelte brukerne som Kunden gir tilgang, overholder Avtalen.

 

Du finner til enhver tid Personvernerklæringen inne i Kulina-appen under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) –) Les hvordan vi håndterer personvern. Den ligger også nederst på vår hjemmeside (kulina.no).

 

Vi jobber uavbrutt med å forbedre Kulina. Dette kan medføre at Personvernerklæringen må oppdateres. Oppdateringer kan også skyldes at virksomheten omorganiseres eller at nye lovkrav skal etterleves. Vi forbeholder oss retten til å endre Personvernerklæringen uten forvarsel. 

 

Det er viktig for oss at du alltid kan bevare overblikk over Personvernerklæringen. Dersom vi oppdaterer Personvernerklæringen, vil vi du få varsel om dette på e-post. Du har selv ansvar for at e-postadressen du har opplyst er korrekt og fungerer. Du har også selv ansvar for å sette deg inn i de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke foretar deg noe, regnes det som samtykke. Dersom du ikke vil gi samtykke til de oppdaterte vilkårene, må du slette din Kulina-bruker. Dette gjøres under  innstillinger (tre linjer nederst til høyre) -) Kontoinnstillinger -) Slett bruker og all data. 

 

Nøl aldri med å ta kontakt med oss dersom du er i tvil om bestemmelsene i Personvernerklæringen. Vår kontaktinformasjon finner du under pkt. 13.

2. Hva gjelder personvernerklæringen for?

Kulina er en mobilapplikasjon for digitale oppskrifter og kokebøker med tilhørende hjemmeside (kulina.no). Kulina er brukerstyrt. Det er brukerne selv som skaper oppskrifts- og kokeboksinnholdet. Brukerne kan finne andres oppskrifter og kokebøker, og brukerne kan selv legge ut egne oppskrifter og kokebøker. Oppskriftene brukes basert på Kulinas steg-for-steg system der ingredienser og bilder vises trinnvis. Kulina tilbyr også brukerne å sortere og lagre oppskrifter i egne kokebøker. Kulina har også en søke- og utforskfunksjon. Kulinas ytelser er samlet betegnet som Tjenestene

 

Personvernerklæringen gjelder for Tjenestene på følgende måte:

 

Når du har lastet ned Kulinas mobilapplikasjon, må du registrere deg. Som en del av registreringen kan du akseptere at du har lest og forstått Personvernerklæringen. Dersom du gjør dette, anses det som eksplisitt samtykke til Personvernerklæringen. Bruk av Tjenestene forutsetter slikt samtykke. 

 

Dersom du også bruker Kulinas hjemmeside (kulina.no), vil du kun bli bedt om å gi ditt samtykke til Personvernerklæringen dersom du henvender deg til oss via kontaktskjemaet eller melder deg på vårt nyhetsbrev. Personvernserklæringen vil alltid være tilgjengelig nederst på hjemmesiden. 

 

Når du åpner hjemmesiden, vil du også se et popup-vindu som regulerer informasjonskapsler (cookies). Dette er en sporingsteknologi som du kan velge å akseptere i sin helhet eller justere slik du ønsker. Du kan også endre dine innstillinger på et senere tidspunkt. Les mer om dette under pkt. 11. 

 
3. Hvilke personopplysninger innsamles?

 

Informasjonstype: Grunnleggende opplysninger

Konkrete personopplysninger: Brukernavn og e-postadresse og land.

Kilde: Opplysninger du gir i registreringen (“onboardingen”). Du kan gi samtykke til at navn og e-post hentes fra Facebook, apple-id, Google eller andre plattformer du benytter. 

 

Informasjonstype: Opplysninger om hvilken mat du foretrekker.

Konkrete personopplysninger: Dine matpreferanser (livsstil), så som “gourmet”, “lavkarbo”, “vekttap” osv. 

Kilde: Opplysninger du gir i registreringen (“onboardingen”).

 

Informasjonstype: Opplysninger om allergener

Konkrete personopplysninger: Dine allergier, så som skalldyr, nøtter, melk osv.

Kilde: Opplysninger du gir i registreringen (“onboardingen”).

 

Informasjonstype: Opplysninger vedr. dine oppskrifter og kokebøker

Konkrete personopplysninger: Med prekonstruerte tags kan du sette etiketter på dine oppskrifter og kokebøker, innenfor kategorier som Høytid (“jul”, “påske”, “bursdag” osv.), Hovedingrediens (“kjøtt”, “vilt”, “korn” osv.), Rett (“tradisjonell”, “burger”, “salat” osv.), Allergener (“gluten”, “egg”, “nøtter” osv.). 

Kilde: Opplysninger du selv tagger oppskriften og/eller kokeboken med. 

 

Informasjonstype: Opplysninger i fritekst

Konkrete personopplysninger: På din profil, i kommentering og/eller vurderinger av oppskrifter osv. kan du fritt opplyse om deg selv via fritekst. Du kan gi tips/råd, presentere dine meninger, synspunkter og erfaringer. Du kan også henvise til øvrige plattformer du bruker (Instagram, Facebook osv.). Se pkt. 9.1 for å lære om våre retningslinjer vedrørende friteks ifbm. sensitive personopplysninger.

Kilde: Opplysninger du selv velger å skrive eller legge ut.

 

Informasjonstype: Opplysninger i form av bilder, video og symboler

Konkrete personopplysninger: Du kan også gi informasjon i form av bilder, symboler og/eller video. Det kan være av deg selv, din matlaging eller annet relatert til oppskrifter og kokebøker.

Kilde: Opplysninger du selv velger å legge ut.

 

Informasjonstype: Brukeropplysninger

Konkrete personopplysninger: Vi innsamler anonym data om bruksmønster for å forbedre appen ut fra brukernes atferd. Vi kan ikke knytte disse brukeropplysningene til konkrete brukere. Brukeropplysninger er for eksempel hva som er det mest/minst søkte, hvor mange brukere som vurderer oppskrifter, oppretter kokebøker, sletter sin profil osv. 

Kilde: Hentes og aggregeres (anonymiseres) av Google Analytics og Algolia. 

 

Informasjonstype: Kundeservice

Konkrete personopplysninger: Vi innhenter opplysninger om hvilken brukerstøtte du ønsker/trenger dersom du henvender deg til oss om tekniske utfordringer eller problemer i Kulina. Vi bruker utelukkende denne informasjonen for å kunne hjelpe deg og for å forbedre vår kundestøtte og opplæring. 

Kilde: Opplysninger du selv gir til oss.

 

Informasjonstype: Opplysninger fra andre brukere

Konkrete personopplysninger: Andre Kulina-brukere kan oppgi opplysninger om deg til oss dersom brukeren som henvender seg til oss mener du har overtrådt forpliktelsene dine ved bruk av Kulina. Slike opplysninger mottar vi gjennom Kulinas «rapportér»-funksjon. Se våre Vilkår under pkt. 8 for utdypende informasjon. 

Kilde: Opplysninger fra andre brukere. 

 

Informasjonstype: Opplysninger fra andre brukere

Konkrete personopplysninger: Andre Kulina-brukere kan oppgi opplysninger om deg til oss dersom brukeren som henvender seg til oss mener du har overtrådt forpliktelsene dine ved bruk av Kulina. Slike opplysninger mottar vi gjennom Kulinas «rapportér»-funksjon. Se våre Vilkår under pkt. 8 for utdypende informasjon. 

Kilde: Opplysninger fra andre brukere. 

 

Informasjonstype: Påmeldingsopplysninger

Konkrete personopplysninger: Dersom du velger å delta i kampanjer, hendelser eller konkurranser, innhenter vi informasjonen du gir oss til å registrere deg eller melde deg på.

Kilde: Opplysninger du selv gir dersom du ønsker å delta.

 

Informasjonstype: Opplysninger om reklameeffektivitet

Konkrete personopplysninger: Anonym/aggregert informasjon om reklamevisning og klikk.

Kilde: Hentes direkte fra din bruker.

 

Informasjonstype: Opplysninger fra tredjeparter

Konkrete personopplysninger: Det gjelder også dersom Kulina reklamerer på andre plattformer eller nettsider. Vi kan da motta informasjon om hvor mange som klikket seg videre, hvor ofte og på hvilke tidspunkter. Vi innhenter imidlertid ikke, og kan heller ikke innhente, personlig informasjon om hvilke konkrete personer som reagerte på reklamen. Datainnsamlingen er aggregert/anonymisert. 

Kilde: Hentes fra tredjeparter. 

 

Informasjonstype: Enhetsopplysninger

Konkrete personopplysninger: Disse opplysningene er land (i hvilket land mobiltelefonen befinner seg), mobiltelefontype (IOS eller Android), programvareinformasjon og språkinnstilling.

Kilde: Hentes direkte fra din bruker. 

 
4. Hva brukes opplysningene til? Formålsbestemmelser

 

Etter GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b er innsamling av personopplysninger underlagt “formålsbegrensning”. Personopplysningene kan derfor kun benyttes i tråd med hensikten med innsamlingen. Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige og relevante for formålet. Dette kalles også dataminimeringsprinsippet, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav c.  

 

Kulina har to formål. For det første vil vi samle mat-Norge. Alle matentusiaster skal ha en god, gøy, inspirerende, brukervennlig og trygg møteplass der oppskrifter og kokebøker er samlet på ett og samme sted. Se beskrivelsen av Tjenestene i pkt. 2 foran. 

 

For det andre er formålet at så mange brukere som mulig kan tjene penger på oppskriftene sine gjennom sponsoravtaler.

 

Dine personopplysninger vil aldri bli brukt til andre formål enn de som nevnes over. 

 

Overordnet trenger vi bestemte personopplysninger for å drifte og videreutvikle Kulina i tråd med formålene. 

 

Konkret innhenter vi opplysninger for å kunne:

- opprette, administrere og oppdatere profilen din. Det kan også gjelde feilsøking og feilretting av hendelser som skjer med akkurat din bruker;

- tilby deg kundestøtte dersom du henvender deg til oss;

- kontakte deg om Tjenestene via nyhetsbrev dersom du har sagt ja til dette; 

- skreddersy forslag til deg. Kulina har en utforskfunksjon. Den foreslår både oppskrifter, kokebøker og andre brukere som vi mener passer til akkurat deg basert på onboardingen, tidligere søk og valg av tags;

- foreta undersøkelser av brukeratferd, ved hjelp av Google Analytics og Algolia, med sikte på å forbedre Tjenestene. Dersom vi ikke foretar slike undersøkelser, kan vi ikke vite hva brukerne etterspør eller ønsker. Det rettslige grunnlaget for slike handlinger er vår berettigede interesse i å forbedre Tjenestene innenfor rammene av våre formålsbestemmelser. Personopplysningene blir i slike undersøkelser benyttet anonymisert. Vi kan med andre ord ikke knytte opplysningene til en konkret/individuell/navngitt bruker. 

- rette feil i personopplysninger;

- behandle klager;

- overholde lovkrav ifbm. eventuell regnskapsføring eller fremleggelse av personopplysninger til offentlige myndigheter dersom dette er lovpålagt; 

- restrukturere Kulina i fremtiden ifbm. kjøp og salg av virksomhet, emisjoner, endringer i konsernstruktur eller ved selskapsavvikling. I slike tilfeller vil personopplysninger også kunne deles med rådgivere, leverandører og samarbeidspartnere. Vi vil da ha god personvernssikkerhet som førsteprioritet. Det rettslige grunnlaget for å behandle, overføre og dele personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å drive forretningsutvikling, tilpasse Tjenestene og regulatoriske avveininger.

- hindre svindel, mislighold eller misbruk. Vi oppbevarer for eksempel data som knytter seg til å forhindre lignende skadelige hendelser i fremtiden;

- kontakte deg dersom vi har mistanke om svindel, mislighold eller misbruk av avtalens vilkår.

 
5. Hvem deles informasjonen med?

 

Kulinas formål er å samle alle matinteresserte på ett og samme sted og samtidig øke den enkelte brukerens popularitet. På sikt ønsker Kulina å muliggjøre at alle kan tjene penger på oppskriftene sine, jf. pkt. 4. 

 

Alle Kulina-brukere må derfor være så synlige som mulig innenfor rammene av Avtalen. Uten synlighet, Kulina verken skape popularitet eller fellesskap. Under ser du utdypende bestemmelser om slik synlighet.  

 

Dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil og/eller kommentarer, likes, vurderinger og/eller følge/følger, som du selv har lagt ut offentlig i Kulina i form av bilder, tekst, tags, symboler, beskrivelser i fritekst og lignende, regnes som Ditt innhold. Du er innforstått med at Ditt innhold kan ses og deles av andre personer innenfor rammen av Avtalen.

 

Vær i denne forbindelse særlig oppmerksom på at: 

 

andre kan dele Ditt innhold via del-funksjonen. Ditt innhold kan deles, eller linkes til, av andre via ulike plattformer (Instagram, Snapchat, SMS osv.). For eksempel kan en person motta et bilde av din oppskrift i Kulina på SMS. Et annet eksempel er link til din oppskrift i Kulina ligger på en Instagramprofil. Dersom personen som mottar delingen trykker på bildet eller linken, tas vedkommende til Kulina der Ditt innhold kan ses. Du samtykker herved til at andre brukere kan benytte del-funksjonen slik som beskrevet over. Del-funksjonen er opprettet for at Ditt innhold skal bli sett av så mange personer som mulig. Dette er en betingelse for at Du kan bli populær (få likes, kommentarer, vurderinger, følgere osv.). 

 

andre kan dele Ditt innhold (oppskrifter) via kokebøker i Kulina. Kulina tilbyr alle brukere å opprette kokebøker som samler brukerens favorittoppskrifter på ett og samme sted. Du samtykker herved til at oppskriftene dine legges inn i en hvilken som helst kokebok opprettet av andre brukere. Det er ikke mulig å forby andre brukere å legge oppskriftene dine i en kokebok. 

 

andre og/eller Kulina kan legge Dine oppskriftsbilder som forsidebilde på en kokebok. Kulina tilbyr alle brukere å opprette kokebøker som samler brukerens favorittoppskrifter på ett og samme sted. Kulina legger automatisk et bilde fra en av kokebokens oppskrifter som forsidebilde på kokeboken. Kokebokens forsidebilde vil alltid stamme fra en oppskrift som er i kokeboken. Dersom det er et forsidebilde som stammer fra en av dine oppskrifter, vil andre brukere lett finne frem til dette ved å åpne kokeboken. Du samtykker herved til at bilder fra Dine oppskrifter kan legges som forsidebilde i en hvilken som helst kokebok. 

 

Kulina kan dele Ditt innhold via hjem- og utforsksystemet. Hjemsystemet, som er markert med hussymbol, veksler mellom to ulike teknikker for synlighet. Noen ganger vises oppskrifter kronologisk slik at de nyeste oppskriftene ligger øverst, mens de eldste oppskriftene ligger nederst. Andre ganger vises brukeren kun oppskrifter fra brukere som brukeren følger. Utforsksystemet, som er markert med forstørrelsesglass, synliggjør potensielt dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil, ved å foreslå innholdet til andre brukere i Kulina. Hvorvidt Ditt innhold foreslås til andre, avhenger av om innholdet fanges opp av Kulinas algoritmer for popularitet, nyhetsverdi, tags (såsom hurtig og enkel mat) osv. For eksempel vil de mest populære oppskriftene bli foreslått øverst i Kulinas utforsksystem. Algoritmene for utforsk er dynamiske, dvs. i løpende endring. Du samtykker herved til at Kulina, uten å varsle deg, kan foreslå dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil til andre Kulina-brukere ut fra Kulinas algoritmer. Kulinas utforsksystem er en betingelse for at du kan bli populær (få likes, kommentarer, vurderinger, følgere osv.). 

 

du ikke har noen form for rett til en slik synlighet eller eksponering som nevnes over. 

 

Dersom en av dine oppskrifter deles, og mottakeren åpner delingen, vil andres kommentarer, likes og vurderinger av din oppskrift, være synlige, slik som ellers i Kulina. Du aksepterer også at informasjon som andre bidrar med til dine oppskrifter og/eller kokebøker og/eller din profil - såsom når andre liker, kommenterer eller vurderer dine oppskrifter eller følger din profil - er synlig for andre brukere i Kulina. Slik informasjon følger med i en eventuell deling.

 

Vi deler også personopplysningene dine med:

 

Tredjeparter. Visse tjenester hos Kulina er levert av en tredjepart. Det gjelder tjenester som er for spesialiserte til at Kulina selv kan stå for programmeringen, eller tjenester der hensyn til økonomi og driftseffektivitet tilsier at en tredjepartsløsning er hensiktsmessig. Vi benytter utelukkende tredjepartsløsninger for at brukeropplevelsen av Kulina skal bli så bra som mulig. Disse tredjepartsløsningene er søkefunksjon (levert av Algolia), varslingssenter/pushvarsler (levert av PubNub), innsamling av anonym brukerinformasjon (levert av Google Analytics) og oppbevaring av data på Googles europeiske servere (Google firebase). Tredjeparter har egne vilkår og personvernerklæringer som du må sette deg inn i på egen hånd. Vi har ingen innflytelse på innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysninger fra disse tredjepartene. Du gir herved samtykke til at Kulina kan benytte disse tredjepartsløsningene, med dertilhørende personvernserklæringer, for å levere Tjenestene til deg så effektivt som mulig. Våre tredjepartene har følgende, selvstendige personvernerklæringer: PubNub Privacy Policy: https://www.pubnub.com/legal/privacy-policy/, Algolia Privacy Policy: https://www.algolia.com/policies/privacy/, Google Firebase Privacy Policy: https://firebase.google.com/support/privacy og Google analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

 

Myndigheter. Dette er kun aktuelt dersom det er lovpålagt eller har hjemmel i rettslig kjennelse eller forskrift. Det kan dreie seg om kriminaletterforskning eller en rettssak. Dette følger uansett strenge forhåndsdefinerte prosesser. 

 

Overføring utenfor Norge/EU/EØS. På nåværende tidspunkt er Kulina utelukkende til stede i Skandinavia. Europa har sannsynligvis de mest vidtrekkende og beskyttende personvernsbestemmelsene. Dersom Kulina på sikt utvides til land utenfor EU/EØS, vil vi ta særlig strenge forholdsregler for å sikre at personopplysninger behandles tilfredsstillende og overføres på tilstrekkelig vernet grunnlag, blant annet på følgende måte: Bruk av EU-kommisjonens standardavtale som sikrer overføring av personopplysninger til tredjeland (Standard Contractual Clauses) og overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen.

 
6. Hvordan oppbevares opplysningene?

Vi gjør alt for å sikre at dine personopplysninger ikke kommer på avveie. Sikkerhetsarbeidet vårt innebærer løpende tekniske justeringer og administrative rutiner. Vi gjennomgår løpende hvordan vi kan forbedre og oppdatere sikkerhetsrutinene våre. 

 

Dine personopplysninger oppbevares på Googles europeiske servere.

7. Hvor lenge oppbevares opplysningene?

 

Kulina er underlagt “lagringsbegrensning” og vi lagrer derfor kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere Tjenestene i tråd med formålet, jf. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav e. Så lenge du har en Kulina-profil, oppbevarer vi dine opplysninger. De er en betingelse for at vi kan levere Tjenestene. 

 

Dersom du velger å endre dine personopplysninger, vil personopplysningene fra før endringene bli slettet umiddelbart. Du finner redigeringsmuligheten på Din profil –) Tre prikker –) Rediger profil. 

 

Dersom du velger å slette din Kulina-profil, vil dine personopplysninger som utgangspunkt bli slettet umiddelbart og maksimalt etter 14 dager, jf. GDPR art. 17. Du finner slettingsmuligheten på din profil –) Tre prikker –) Kontoinnstillinger –) Slett bruker og all data. 

 

Vær oppmerksom på at vi kan være pålagt å oppbevare visse personopplysninger i en lengre periode i henhold til gjeldende lovgivning (f.eks. regnskapsloven), jf. unntaksbestemmelsene i GDPR art. 17 nr. 3

 

Anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for begrensninger eller krav til lagringstid.

8. Hva er mine rettigheter?

Du har en rekke ulike personvernrettigheter. Disse rettighetene fremgår særlig av GDPR kap. III. Generelt har du krav på å få fremlagt all informasjon på en “kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte og på et klart og enkelt språk”, jf. GDPR art. 12 nr. 1.

 

Du har som bruker rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg, jf. GDPR art. 15. Du kan også få innsyn i hva som er formålet med behandlingen, hvor lenge personopplysningene lagres osv. 

 

Du har rett til å få personopplysningene dine rettet dersom de er uriktige eller mangelfulle, jf. GDPR art. 16. Du kan også kreve å få opplysninger supplert. Du kan til enhver tid selv redigere personopplysningene dine. Du finner redigeringsmuligheten på Din profil –) Tre prikker –) Rediger profil. 

 

Du har også rett til å få personopplysningene dine slettet, jf. GDPR art. 17. Rettigheten kalles også “rett til å bli glemt”. 

 

Du kan til enhver tid selv slette personopplysningene dine. Du finner slettingsmuligheten på din profil –) tre prikker –) Kontoinnstillinger –) Slett bruker og all data. 

 

Dersom du henvender deg til oss om sletting av bestemte personopplysninger, må du være oppmerksom på at vi i noen tilfeller må slette din profil som helhet. Du kan ikke bruke Tjenestene våre uten at vi har visse personopplysninger om deg. Det er for eksempel ikke mulig å ha en anonym profil. 

 

Vær oppmerksom på at det finnes unntak fra retten til sletting, jf. GDPR art. 17 nr. 3. Det kan for eksempel være at vi er rettslig forpliktet til å beholde personopplysningene. 

 

Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine, jf. GDPR art. 18. I så fall lagrer vi personopplysningene dine, men uten å benytte dem.

 

Dersom du har bedt om retting, sletting eller begrensning, skal vi i visse tilfeller underrette mottakere som har fått personopplysninger utlevert, jf. GDPR art. 19. Du har rett til å bli underrettet om disse mottakere dersom du anmoder om det, jf. andre punktum. 

 

Du har rett til dataportabilitet, jf. GDPR art. 20. Du kan få utlevert, og gjenbruke, opplysninger du har gitt til oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Formålet er blant annet å gjøre det lettere for deg å bytte tjenesteleverandør. 

 

Du har til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av dine personvernsopplysninger, jf. GDPR art. 21. Du har særlig rett til å protestere mot direkte markedsføring. 

 

Du har rett til at viktige avgjørelser om deg ikke treffes automatisk, herunder profilering, jf. GDPR art. 22. 

 

Du har generelt sett rett til å få svar fra oss uten ugrunnet opphold fra og med tidspunktet du henvender deg. 

 

Dersom du ønsker å gjøre dine rettigheter gjeldende, kan du alltid kontakte oss på kontakt@kulina.no, via kontaktskjema på vår hjemmeside (kulina.no) eller i Kulina-appen under Appinnstillinger og kontaktmuligheter –) Kontakt oss.

 

Du kan også lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmesider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/ 

 

Rettsgrunnlaget for dine rettigheter er særlig personopplysningsloven/GDPR. Loven/forordningen finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

9. Nærmere om sensitiv persondata

 

GDPR omtaler sensitiv persondata som «særlige kategorier av personopplysninger», jf. art. 9. 

 

Disse personopplysninger er: 

- rasemessig eller etnisk opprinnelse

- politisk oppfatning

- religion

- filosofisk overbevisning

- fagforeningsmedlemskap

- genetiske opplysninger som er basert på biologiske prøver fra den fysiske personen (med det formål å entydig identifisere en fysisk person)

- biometriske opplysninger, såsom ansiktsbilder (gjelder ikke vanlige bilder eller profilbilder) og fingeravtrykk som er basert på teknisk behandling (med det formål å entydig identifisere en fysisk person)

- helseopplysninger

- seksuelle forhold eller seksuelle orientering

 

Slike personopplysninger har historisk sett vært grunnlaget for forfølgelse. De er som utgangspunkt ulovlige å behandle med mindre det foreligger særskilt grunnlag. Det gjelder for eksempel dersom det er gitt “uttrykkelig samtykke” fra den registrerte, jf. GDPR art. 9 nr. 2 bokstav a. 

 

Generelt bør du aldri dele sensitive opplysninger som du ikke ønsker at andre skal kjenne til. Vær oppmerksom på våre særlige bestemmelser vedr. sensitiv persondata.

 

9.1 Sensitive opplysninger og fritekst

 

Kulina tilbyr deg som bruker å skrive fritekst på din profil. 

 

9.1.1 Irrelevante sensitive opplysninger

Visse typer av sensitiv data er ikke relevante for matlaging, matglede, oppskrifter, kokebøker osv., og de faller dermed utenfor Kulinas formål. Kulina anmoder derfor om at du aldri opplyser 

- fagforeningsmedlemskap

- seksuelle forhold eller seksuelle orientering

- genetiske opplysninger

- biometriske opplysninger

 

9.1.2 Sensitive opplysninger som kan være relevante

De resterende sensitive persondata kan være relevante for matlaging. Under gir vi noen eksempler. Disse eksemplene har utelukkende illustrative formål og er ikke uttrykk for Kulinas holdninger. 

 

Rasemessig eller etnisk opprinnelse. Dette er ikke nødvendigvis en terminologi vi i Kulina tilslutter oss, jf. også fortalen til GDPR pkt. 51 der det heter at “bruken av begrepet «rasemessig opprinnelse» i denne forordning (...) innebærer (ikke) at Unionen godtar teorier som søker å fastslå at det finnes forskjellige menneskeraser”.

 

I forbindelse med matlaging ser vi det som et spørsmål om opprinnelsessted eller den kultur man er oppvokst i eller stammer fra. Det kan ha betydning for matlaging. En bruker som er fra, eller har røtter i, Senegal, kan være interessert i å finne, dele og spre senegalesisk mattradisjon osv. 

 

Politisk oppfatning. Mat er til en viss grad politisert ifbm. med bærekraft, miljøbevissthet, klimabevissthet, fattigdom osv. En bruker kan være opptatt av plantebasert mat fordi hun mener kjøttproduksjon er dårlig for miljøet, en bruker kan være opptatt av økologi for å fremme dyrevelferd osv. 

 

Religion. Bestemte religioner kan ha bestemte mattradisjoner. En bruker kan ønske å knytte sin matlaging til sin religion, såsom julaften, påskemåltid, ramadan osv. 

 

Helseopplysninger. Matlaging kan ha tilknytning til helse, og helse kan forstås på mange måter. En bruker kan ha et bestemt kosthold på grunn av allergi eller intoleranse. Noen brukere knytter også mat til trening som mange anser som et helsefenomen. 

 

Dersom du gir slike opplysninger, som etter GDPR regnes som sensitive, så sørg for at det er relevant for, eller knyttes til, mat, matglede, matlaging, oppskrifter osv. Dersom du velger å gi slike opplysninger, er du innforstått med at Kulina anser dette som et uttrykkelig samtykke til at vi oppbevarer slik informasjon. Du er også innforstått med at opplysningene deles med andre brukere i kraft av at profilen din kan ses av alle Kulinas brukere. 

9.2 Sensitive opplysninger og registrering/Onboarding

Når du registrerer deg i Kulina-appen (Onboarding), har du mulighet for å gi opplysninger som kan regnes som sensitive etter GDPR. Dette gjelder særlig helseopplysninger i form av allergener (gluten, nøtter, egg osv.) og livsstil (lavkarbo, vegetarianer, vekttap osv.). 

 

Dersom du tagger oppskrifter eller kokebøker med slik tages, er du innforstått med at Kulina anser dette som et uttrykkelig samtykke til at vi oppbevarer slik informasjon. Slike opplysninger vil også være synlig for andre brukere. 

 
9.3 Sensitive opplysninger og tags

 

Som bruker kan du tagge både oppskrifter og kokebøker som kan knyttes til sensitive opplysninger, jf. pkt. 9.1 foran. Det gjelder livsstil, verdensdel, høytid og allergener.

 

Dersom du gir slike opplysninger, er du innforstått med at Kulina anser dette som et uttrykkelig samtykke til at vi oppbevarer slik informasjon. Slike opplysninger vil også være synlig for andre brukere.

 
10 Personvern og tredjeparter

 

Det er viktig for oss at du alltid kontroll over hvilke regler for personvern som gjelder. 

 

Visse tjenester hos Kulina er levert av en tredjepart. Det gjelder tjenester som er for spesialiserte til at Kulina selv kan stå for programmeringen, eller tjenester der hensyn til økonomi og driftseffektivitet tilsier at en tredjepartsløsning er hensiktsmessig. Vi benytter utelukkende tredjepartsløsninger for at brukeropplevelsen av Kulina skal bli så bra som mulig. 

 

Disse tredjepartsløsningene er søkefunksjon (levert av Algolia), varslingssenter/pushvarsler (levert av PubNub), innsamling av anonym brukerinformasjon (levert av Google Analytics), oppbevaring av data på Googles europeiske servere (levert av Google firebase) og informasjonskapsler/cookies på hjemmesiden (levert av Wix).  

 

Tredjeparter har egne vilkår og personvernerklæringer som du må sette deg inn i på egen hånd. Vi har ingen innflytelse på innsamlingen, behandlingen og bruken av personopplysninger fra disse tredjepartene. 

 

Våre tredjepartene har følgende, selvstendige personvernerklæringer:

 

PubNub Privacy Policy: https://www.pubnub.com/legal/privacy-policy/

 

Algolia Privacy Policy: https://www.algolia.com/policies/privacy/

 

Google Firebase Privacy Policy: https://firebase.google.com/support/privacy

 

Google analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

 

Wix: https://www.wix.com/about/privacy

 

Du gir herved samtykke til at Kulina kan benytte disse tredjepartsløsningene, med dertilhørende personvernserklæringer, for å levere Tjenestene til deg så effektivt som mulig.

 

11. Informasjonskapsler (cookies)

Vår hjemmeside (kulina.no) benytter informasjonskapsler (cookies). Det er små midlertidige teksttråder/filer som lagres på din PC, datamaskin eller mobile enhet. 

 

Det er Wix’ sporingsteknologi som sørger for informasjonskapsler/cookies.

 

11.1 Hva er formålet?

Informasjonen vi får gjennom disse teknologiene er avgjørende for oss for å kunne videreutvikle Kulina slik at brukeropplevelsen blir optimal og best mulig. 

 

Formålet er:

 

Funksjonelt. Informasjonskapsler gjør din bruk av våre tjenester lettere for deg og sikrer en god brukeropplevelse. Du slipper for eksempel å logge inn med brukernavn og passord hver gang du besøker oss.

 

Analytisk. Informasjonskapsler brukes også til webanalyse som er grunnlaget for at vi kan videreutvikle Tjenestene. Vi kan se hvilke kategorier det søkes og klikkes mest på, hvilke lenker man kom fra og følger videre og hvor lenge brukeren blir værende et sted. Slik kan vi lære hva brukerne våre ønsker og løpende tilpasse tjenestene våre ut fra behovet.

 

Målrettet markedsføring på Kulina. Informasjonskapsler muliggjør målrettet reklame eller markedsføring mot en bestemt brukergruppe, for eksempel basert på geografi. Det kan enten være våre egne reklamer for Kulinas nye tjenester eller reklamer fra en av våre samarbeidspartnere.

11.2 Hvilken type informasjon dreier det seg om?

Det finnes forskjellige cookies og de innsamler ulik informasjon.

 

Det gjelder hvilke sider som er mest besøkt (besøkshistorikk), oppskriftenes popularitet, hvilke sider brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt, hvilke nettlesere som benyttes osv. 

 

Det er imidlertid ingen personlig informasjon som blir lagret. Kulina sporer ikke personlig trafikk via disse opplysningene.

11.3 Hvem behandler opplysningene?

Vi benytter standardcookies fra Wix på hjemmesiden. 

 

Informasjonen analyseres med sikte på å vurdere bruken av nettstedet og sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet. 

11.4 Hvordan administrerer jeg cookies?

 

Vær oppmerksom på at mange nettlesere aksepterer cookies automatisk. Du må derfor selv gå inn og endre innstillingene i nettleseren din dersom du ønsker det.

 

Hvordan dette gjøres avhenger av nettleseren din. 

 

Følg veiledningen som er utarbeidet av nettvett.no og som gjelder for ulike nettlesere: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/#collapse-one.

 

Du vil også få varsel om informasjonskapsler (cookies) når du går inn på kulina.no. Her kan du krysse av for de alternativene du ønsker. 

 

Vær oppmerksom på at visse cookies er nødvendige og kan ikke slås av i systemet vårt. 

 

Dersom du har godtatt eller reservert deg mot enkelte cookies på våre nettsider, kan du senere endre disse innstillingene inne på vår hjemmeside.

 
12. Klage

 

Alle eventuelle klager, uansett hva klagen måtte dreie seg om, kan du rette til oss enten via kontaktskjemaet på vår hjemmeside (kulina.no) eller via e-post kontakt@kulina.no. Vi anmoder om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med, eller bekymret for, Tjenestene, før du henvender deg til andre instanser. De fleste klagene kan løses allerede på dette stadiet. 

 

Dersom vi ikke er i stand til å imøtekomme klagen, og vi gir en begrunnelse du finner urimelig eller uforsvarlig eller lignende, kan du klage til Forbrukerrådet via deres hjemmeside (https://www.forbrukerradet.no/). Dersom klagen gjelder personvern, kan den også sendes til Datatilsynet (datatilsynet.no). Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan, jf. personopplysningsloven § 20.

 
13. Kontakt

 

Dersom du har spørsmål til oss vedrørende personvern, så ikke nøl med å ta kontakt.Vi er alltid interessert i å høre fra deg, uansett hva henvendelsen måtte gjelde. Vi kan til enhver tid kontaktes via kontaktskjemaet på vår hjemmeside (kulina.no) eller via Kulina-appen under Innstillinger (tre linjer nederst til høyre) –) Kontakt oss. Vi kan også kontaktes på e-post (kontakt@kulina.no). Vi svarer deg så fort som mulig. 

 
14. Lovvalg og verneting

 

Avtalen er underlagt norsk rett med Bergen tingrett som verneting. 

 

 

Sist oppdatert 30. april 2022. 

bottom of page